Saturday, May 31, 2014

Yễm trợ Thương Phế Binh VNCH / Dòng Chúa Cứu Thế Noel 2014


5/10/2014
NT Nguyễn Xuân Vinh $300.00
KQ Nguyễn Hữu Tỏan PĐ528 $100.00
Hội NKT Nam California $100.00

5/11/2014
Kingbee Phạm Văn Thận PĐ219 $50.00  

Gia Đình KQ. Georgia:
1). Trích quỹ GĐKQ-GA $200.00
2). KQ. Trần Văn Hiệp $100.00
3). KQNT. Nguyễn Văn Đức $100.00
4). KQ NT. Nguyễn Văn Lượng $50.00
5). KQ. Châu Thiện Ân $50.00

5/12/2014
NT Lê Như Hòan $200.00 
KQ Đặng Quỳnh PĐ219 $100.00 

5/13/2014

KQ Nguyễn Đức Chuyên 60$
NT Phạm Đình Khuông 100$
Kingbee Nguyễn Văn Lụa 50$
Kingbee Dương Ngọc Như 100$
NT Nguyễn Cầu Dupont 50$ 


5/14/2014
KQ Bùi Quang Hậu PĐ225 $100.00
KQ Lưu Ngọc Điềm (Khóa 64) $50.00

5/15/2014
KQ Nguyễn Đình Nam (K3/69/69B) $40.00
KQ Võ Văn Long (Long Võ) $50.00
KQ Đặng Hùng Sơn $100.00

5/17/2014

NT Ngô Khánh Thuật 50$
Nguyễn Hải Hòan (PD219) 50$
TH Hồ Sĩ Đạt  100$
Nguyễn Kim Khoa (PD231) 100$
Ngô Ngọc Đỏ (PD235)  50$
Hoàng Thông (Paracel Restaurant) 50$
Chị Phạm Vương Thục  50$
Hậu duệ KQ Bùi Ngọc Thắng 50$
Xuân Nháy (NKT)  50$-

5/18/2014
NT Nguyễn Quang Toản (Dược Sĩ Nhảy Dù) $50.00
KQ Trần Tán Khương (BTL) $50.00

5/19/2014
KQ Đăng Huỳnh (Texas) $200.00
KQ Ẩn Danh 1 $100.00 

5/24/2014
KQ Lê Phước Quý  (PD219)            $50.00

5/26/2014
-Phu nhân cố NT. Dương Sở Vân           $100.00
-KQ Đoàn Phúc Tôn                               $50.00 
Như vậy là GĐKQ-GA trước sau đã quyên góp được $650.00 -
Kính báo,
KQ Trần Văn Hiệp  

5/27/2014
KQ Lê Mạnh Hùng (K65)                      100$
Chị Tâm, cháu Thủy (KB Võ Tuấn Kiệt)   100$
GS Hồ Vạn Chung (Texas)                      50$
Ô.Bà Nguyễn Trí  (Texas)                       20$
Cô Hằng Nguyễn  (Cali)                         20$
Ô.Bà Trần Văn Quả (Chicago)                 10$
Ô.Bà Hoàng Trọng Biểu (Chicago)           50$
Ô Bà Nguyễn Văn Phước (Chicago)          40$
Ô Bà Hồ Đắc Liệu (Chicago)                   50$
Ô Nguyễn Văn Danh & Gia đình (Chicago) 50$
Ô Đoàn Quý     (Chicago)                       10$


5/28/2014
NT Nguyễn Xuân Vinh chuyển $500 đến từ thân hữu:
Ô Nguyễn Đỗ Thiện (HQ khoá 24)             100$
Ô Nguyễn Trần Tam                                 100$
Cô Nguyễn Mỹ Hạnh                                 100$
Nha sĩ Đạt Kiều (Kansas City)                    200$

5/29/2014
NT Lê Văn Sùng                                        100$
KQ Vũ Đăng Hùng                                       50$
KQ Trần Thúc Đỉnh  (PD110)                      100$
KQ Nguyễn Tiến Chung (K72A)                    50$


Cho Anh Xin Một Nụ Cười (1)
Vui mừng hoan hỉ của người phế binh
Huynh đệ..gửi một chút tình,
Chi binh..một thuở chúng mình bên nhau
Cuộc đời, một cuộc bể dâu..
NVKT

(1) Ngày xưa anh Phạm Vương Thục làm chương trình: "Cho Em Xin Một Nụ Cười" thật ý nghĩa và thành công.Kính thưa quý NT, quý huynh đệ,
Theo đề nghị của một số NT và anh em, đệ bắt đầu nhận sự đóng góp
Quỹ Hỗ Trợ DCCT Tri Ân TPB/VNCH từ hôm nay, xin gởi check về địa chỉ :

Dang Quynh
14652 Kensington Ln,
Westminster, CA 92683

Danh sách và số tiền nhận được sẽ cập nhật trong trang web:Thân kính,
Dq`

No comments:

Post a Comment