Wednesday, August 13, 2014

Xây Dưng Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

NT Lê Minh $50
SB Tống Thái $50
NT Nguyễn Phan Tựu $100
BH Nguyễn Trâm $100
LH Lâm N. Chiêu $50
HL Pham Hòa $50
LH Trương Văn Ái $30
LH Nguyễn Văn Trung $50
LH Huỳnh Ngọc Thương $50

1 comment:

 1. NT Lê Minh $50
  SB Tống Thái $50
  NT Nguyễn Phan Tựu $100
  BH Nguyễn Trâm $100
  LH Lâm N. Chiêu $50
  HL Pham Hòa $50
  LH Trương Văn Ái $30
  LH Nguyễn Văn Trung $50
  LH Huỳnh Ngọc Thương $50

  ReplyDelete