Thursday, August 21, 2014

Đôi Dép

Bài thơ đầu anh viết tặng Em .
Là bài thơ kể về Đôi Dép !
Khi nổi nhớ ở trong lòng da-diết ,
Những vật tầm-thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc Dép gặp nhau tự bao giờ ?
Có yêu nhau đâu, mà chẳng rời nửa bước .
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau !
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp, người cao
Cùng chia-xẻ, sức người đời chà-đạp !
Dẫu vinh-nhục, không đi cùng kẻ khác .
Số-phận chiếc này, phụ-thuộc chiếc kia .
Nếu ngày nào một chiếc mất đi,
Mọi thay thế đều trở nên khập-khiển,
Giống nhau lắm, nhưng người đời sẽ biết ,
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu !
Cũng như mình trong lúc vắng nhau ,
Bước hụt-hẫng cứ nghiên về một phía .
Dầu bên cạnh đã có người đã thế ,
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh-vênh !
Đôi Dép vô-tri khắng-khít song-hành ,
Chẳng thề-nguyền mà không hề giả-dối
Chẳng hứa-hẹn mà không hề phản-bội !
Lối nào đi cũng có mật,có đôi .
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dầu mổi chiếc một bên phải, trái.
Nhưng tôi yêu Em vì những điều ngược lại
Găn bó đời nhau bằng một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm-lặng bước song song
Sẽ đứng lại khi chỉ còn Một Chiếc
Chỉ Còn Một, là " Không còn gì hết "
Nếu không tìm được" Chiếc Thứ Hai kia " ...

Nguyễn trung Kiên  
(xin xem tiếp Đứt Dép)

No comments:

Post a Comment