Monday, July 21, 2014

Họp Yễm Trợ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 8 / 2014


NT Nguyễn Văn Mậu, NT Nguyễn Hùng Trâm, NT Lê Minh, LH Nguyển Thành Điểu, HL Lê Tinh Anh, LH Võ Hòa, HL Phạm Hòa, LH Huỳnh Ngọc Thương

Quý NT và Anh em Nha Kỹ Thuật Little Sài gòn, Quận Cam California 
với Một Phúc Mặc Niệm cho các Chiến Sĩ và Đồng Bào hy sinh vì chánh nghĩa Tự Do
20-7-1954
20.7.1954 - 20.7.2014

 NKT Little Sài gòn Nam Californi nhận bán 100 vé

NT Nguyễn Văn Mậu CD2,3, NT Nguyễn Hùng Trâm LT/D75, LH Nguyễn Thành Điều, Thiếu Úy Võ Hòa, Phạm Hòa, LH Huỳnh Ngọc Thương

Anh Lê Quang Hiền (gia chủ) đang nấu trà và Càfê


No comments:

Post a Comment