Tuesday, July 15, 2014

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 8 / TPB/NKT Nguyễn Đình Thịnh



Vừa mới nhận quà nên nhờ con lên gửi email đã nhận được 200 USD. Cho Thịnh gởi lời Cảm Ơn và thăm hỏi cùng Gia đình đến Hội NKT Little Sài gòn Nam Cali, HT Bùi Văn Thiện, HT Nguyễn Đa, và Hòa. Kính chúc Sức khỏe và may mắn.
Thân kính
TPB Nguyễn Đình Thịnh (nhờ con viết hộ)
 
Cám ơn NT Bùi văn Thiện Cựu CHT Đoàn Công Tác 71 / Sở Công Tác / Nha Kỹ Thuật , Liên Toán Trưởng Nguyễn Đa, Bác Sĩ Bùi Cao Đệ, Lôi Hổ Nguyễn Văn Son, Kingbee Lý Hạnh đã khởi đầu chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh QLVNCH Kỳ 8 / tại Little Sàigòn, Quận Cam Nam California.
Qua việc giúp đở Thương Phế Binh Nguyễn Đình Thịnh Nha Kỹ Thuật
Trân trọng,
Hội Trưởng Phạm Hòa

No comments:

Post a Comment