Thursday, August 21, 2014

Tiếp đón NT Tống Hồ Huấn từ New Zealand thăm Little Sàigòn Nam California


Kính quý NT và quý chiến hữu.
Nha Kỹ Thuật reserved 2 bàn.
- NT Liêu Quang Nghĩa từ Houston Texas
- NT Nguyễn Hải Triều San Diego
- NT Lê văn San San Diego
Nam California
- NT Lê Minh
- NT Trần Đức Tuấn LLDB / CĐ3 K20 VBDL
- LTT Lê Văn Minh Đ72 K24
- NT Nguyễn Văn Mậu Đ3, K22
- LTT Hùynh Văn Đức Đ71 K25
- LTT Lưu Văn Thuần Đ1 SLL
- CVP/DT N.T. Linh  Nguyễn Phứớc Lộc Long Thành
- TT Võ Hòa*
- TT Phạm Hòa*
- LH Phạm Hiệp Thơ
và đặc biệt có NT Thiếu Tướng Lê Minh Đảo confirmed tham dự.

Danh sách sẽ cập nhật thường xuyên

* TT (Tóan Trưởng)
*LTT (Liên Tóan Trưởng)
*CVP Chánh Văn PhòngThe current time and date right now

5:16 AM
Sunday, August 24, 2014
Standard Time +1200 UTC

UTC/GMT is 17:16 on Saturday, August 23, 2014

New Zealand time zone location map borders

What are the major cities here?

Major Cities in New Zealand include Auckland, Wellington

Current Weather Conditions in Auckland

UnknownUnknown 45°F / 7°C
click for forecast and more

No comments:

Post a Comment