Friday, July 11, 2014

Happy 10th Anniversary NhaKyThuat Group

----------------------------------------------------------
Mười Năm Yêu Em và Mười Năm Tình Cũ 

 NT Lữ Triệu Khanh BCH/NKTChúc Mừng Group đã đạt được thành tích đáng khích lệ
Khanh Lu <khanh_lu@hotmail.com>
-----------------------------------------------------------
10 năm, 10 năm vừa qua và cũng mừng thầm khi anh em càng gần nhau hơn và  qúi nhau hơn.

Chí ta ta biết, lòng ta ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ
Hà tất cùng sầu đối cỏ cây.

Fort Bragg Lôi Hổ 

------------------------------------------------------------
Thành thật chúc mừng Group
Nên chọn một ngày rảnh để các chiến hữu họp mặt. Bổ túc ý kiến cho cho trang web mỗi ngày một tiến bộ và trong sáng.
HNT
Rungxuasoa@gmail.com
------------------------------------------------------------
 

On Friday, July 11, 2014 10:02 PM, "Trần Vê B3KQ manhsu243@gmail.com [NhaKyThuat]" <NhaKyThuat@yahoogroups.com> wrote:

 

Happy 10th birthday and many more to come.

Best wishes to all.

Respectfully, B3KQ.
------------------------------------------------------------ Quán Nửa Khuya

On Fri, Jul 11, 2014 at 12:07 PM, Tuu tammynguyen805@gmail.com [NhaKyThuat] <NhaKyThuat@yahoogroups.com> wrote:
 

Chúc mừng
TN/72 

Sent from my iPad
-----------------------------------------------------------
On Jul 11, 2014, at 12:01 PM, "Dq dangtranusa@yahoo.com [NhaKyThuat]" <NhaKyThuat@yahoogroups.com> wrote:

 

Chúc Mừng ! 
Chúc Mừng !

Sent from my iPhone
---------------------------------------------------------------------------------

Mừng sinh nhật Nha Ky Thuat groups. Mong tất cả đoàn kết và xây dựng.

Mậu Đoàn 3 Sở Liên Lạc 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


NKT Groups đã tạo  sự liên lạc tìm ra được anh em NKT khắp mọi nơi.
Chúc mừng.
LVH
----------------------------------------------------------- 

Chúc mừng 10 năm Groups NKT .
Ngôn Nguyễn .
 
------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment