Tuesday, August 26, 2014

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Thiếu Úy Phạm Hòa

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Thiếu Úy Phạm Hòa
Hartford, Connecticut 17 tháng 2 năm 1996

 Phạm Hòa và Th/T Lê Minh Đảo 24 tháng 8 năm 2014
Little Sài gòn Nam California


1 comment:

 1. Nỏ Thần Mười Tám lưu chiến sử
  Long Khánh tang thương nhỏ máu đào
  Tướng quân Minh Đảo danh lừng lẫy
  Tên tuổi đi cùng với sử xanh .

  KBC 3695

  ReplyDelete