Tuesday, July 22, 2014

Trung Tá Đào Đăng Đại Nha Kỹ Thuật

Trung Tá Đào Đăng Đại đứng giữa, Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam, Chỉ Huy Trưởng Đoàn Công Tác 11, Chánh Sự Vụ Sở Hành Quân Tình Báo
Bộ Chỉ Huy Nha Kỹ Thuật /BTTM/QLVNCH
Phái Đoàn Hội Nha Kỹ Thuật từ Little Sàigon lê San Jose thăm viếng mộ cố Trung Tá Đào Đăng Đại


NT Trần Đức Huynh, HL Lê Tinh Anh, NT Lê Minh, LH Nguyễn Thanh, HL Nguyễn Văn Rinh, HL Vũ Văn Quyền, HL Phạm Hòa và HL Lương Văn Lập đang thắp hương.

1 comment:

  1. Thay mặt chi Nguyễn Thi Hoa, hiền thê anh Đào Đăng Đại. Trung Uý Nguyễn Văn Hậu, K22 VBQG/ĐL, thuộc phòng nhân viên LLĐB/Nha Trang. Xin thành thật cám ơn quý niên trưởng đã đến viếng và thắp nhang phần mộ Anh Đại
    KQ Nguyễn Văn Minh
    Abilene, Texas

    ReplyDelete