Sunday, July 6, 2014

Vận đổi sao dời

Các nhà hiền triết Phương Đông khi bàn thế cục đổi thay do chính sách Hà Chính Tham bạo vẫn ưa dùng câu nói: Thuận Thiên dã tồn, Nghịch Thiên dã vong.
Thiên đây là Thiên Lý , Là Lòng Người . Trung Cọng đã thi hành chính sách Hán Hoá các dân tộc Mãn, Hồi , Mông , Tạng. với tham vọng đồng hóa và tiêu diệt
nền văn hoá bản địa của các dân tộc khác, đồng thời thi hành chính sách bóc lột , trấn áp tàn ác đối với các dân tộc thuộc địa và ngay cả chính với người gốc
Hán, nhằm mục đích cũng cố quyền lực độc tài đảng trị, làm cho tình hình xã hội bị phân hóa và với ý đồ bành trướng không giới hạn , đã tạo nên phong trào 
phãn khán khắp đất nước Trung Quốc nói riêng  và tạo sự lo ngại cho các dân tộc lân bang cũng như toàn thế giới.
Từ lúc Tần Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước ,cho đến khi Mao Trạch Đông mở rộng biên cương  Nhằm vào chu kỳ TRUNG NGUYÊN của VẬN 5 NGŨ HOÀNG từ năm 1944 đến năm 1963, Mao Trạch Đông cũng cố được toàn Hoa Lục và xua quân xâm lược Tây Tạng, Tân Cương, Ngoại Mông, cướp đi một phần đất đai của A Phú Hản và mưu đồ thôn tính Đông Dương bao gồm Việt Nam , Lào , Campuchia ,Đến Chu Kỳ LỤC VẬN từ năm 1964 đến năm 1983 sao Thất Xích bay đến cung Càn , Trung Cộng lại rơi vão cảnh thiếu đói nạn tai , chiến tranh với Nga và Ấn Độ, Đến chu kỳ HẠ NGUYÊN của Vận 7 , khởi từ năm 1984 đến năm 2003 Trung Cọng được mở cấm vận và các nước Tây Phương nhất là Hoa Kỳ,hà hơi tiếp sức  đã vùng lên và trở thành một quốc gia có nền KINH TẾ ẢO về mức độ thịnh vượng , và bắc đàu giở trò xâm lược các nước yếu kém về quân sự ,trong đó có Việt Nam Lào ,Campuchia và Miến Điện .Và đã đến chu kỳ Bát Vận, Báo hiệu cho sự điên cuồng với mộng Bá Quyền xâm lược,Tàu Cọng đã trở thành mối hiểm họa chung cho toàn cầu,từ quân sự cho đến chính trị và kinh tế.
Khởi đầu cho bộ Tam Quốc Chí , tác giả La Quán Trung viết : Thiên Hạ chia lâu rồi lại hợp , Hợp lâu rồi lại chia .   
Vận thế lúc nầy chính là lúc mà Đế Quốc Trung Công đã tới hồi phân rã.
Trở lại Hà Đồ và Lạc Thư Cửu cung Bát Quái,Bản ký hiệu miêu tả sự vận hành thường tại của VŨ TRỤ QUAN BÁCH VIỆT, do Quốc Tổ LẠC LONG QUÂN  sáng tác 

Kẻ hèn nầy kính xin mạo muội  gởi đến các bậc quốc sỹ những ý kiến thô thiển sau đây :
Trong chu kỳ Bát Vận ( Vận trình thứ 8 ) kể từ năm 2004 đến hết năm 2023 , diễn tả thời gian biến động 20 năm  thì năm 2014 chính là trung điểm thượng cực của 

chu kỳ, khoảng 10 năm còn lại là chu ky thoái vận của Bát Bạch tinh .Sao Cửu Tử đã đến Bắc Kinh . Vị trí của cung Càn . 
Trong bản Cửu tinh đồ ta thấy sao Cửu Tử bay đến Thiên Môn là cung Tây Bắc CÀN  ,Kinh dạy là HỎA THIÊU THIÊN MÔN.

Bọn Hán tặc xưa nay vẫn kiêu ngạo tự xưng là con trời , là Thiên Tử, tự cho mình những quyền hạn vô song , tha hồ tác oai tác quái. Nay đã đến vận kỳ phải bị hỏa thiêu
và phân hóa . Sao Cửu Tử là sao SANH KHÍ của VẬN CỬU tính từ năm 2024 đến hết năm 2043. Ứng với Hồng Phạm Cửu Trù sẽ định cuộc  chia thiên hạ làm 9 vùng như sau

Mãn Châu  , Mông Cổ  , Tây Tạng , Tân Cương ,Hoa Bác , Hoa Nam  , Vùng Nam Hải và Hồng Kông là hai khu tự trị, Đài Loan là vùng đảo quốc độc lập , như vậy là 9 vùng lãnh thổ theo các chính sách tự trị khác nhau tũy nguyện vông của dân chúng tại mổi địa phương

Lý do : Sao đã dời thì Vận phải đổi,Có Hợp rồi thì Phải Chia là thế đó .
Năm 2014 Niên Tinh TỨ LỤC nhập trung cung, sao Ngũ Hoàng bay đến cung Càn, Bắc Kinh bị phãn hồi của Sao ĐÔ THIÊN SÁT là NGŨ HOÀNG bay đến cung Tây Bắc , Sao TAM BÍCH là XI VƯU TỬ KHÍ bay đến cung Đông Nam là vùng Biển Đông của Việt Nam. Sao Tam Bích chính là sao biểu hiện cho Chiến tranh. Trung Cọng nhất định phả lâm chiến tại vùng biển Đông và sẽ bị tiêu diệt bởi các nước Đông Nam Á liên hợp  với sự hổ trợ của các cường quốc quân sự Hải Quân  Đó là tiêu đề mà kẻ hèn nầy đã viết với 

bài Trận Điện Biên Phủ Trên Biển Đông.
( Còn tiếp )
Huỳnh Ngọc Thương

No comments:

Post a Comment