Friday, August 8, 2014

Hội Bảo Tồn Truyền Thống QLVNCH

Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương
 Hắc Long Nguyễn Đình Tùng
 Hắc Long Lê Văn San
 Mạnh Lập Hiền Anh
 Hắc Long Lê Văn San
 NKT Lê Quang Hiền, Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương 
 Anh Chị Minh, HQ Long, KB Quỳnh
Phạm Hòa và Hội Võ Bị
Sắp Ghế
Chào Tay
Quân Xa
Ba Người Lính
 Hai Người Lính
 Chị Hạnh Nhơn và anh em BTC

Dân Cử
 Diệu Quyên và Trúc Hồ
 Chiến Hữu


Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù
………

Đừng tưởnggiàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
………

Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
………

Đừng tưởng cứ thích là yêu
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh,
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng tìm bạn tri âm,
Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng cứ khóc là sầu
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
………

Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng,
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người l
úc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu…
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền…

Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!!No comments:

Post a Comment