Friday, September 5, 2014

Hởi anh, Người chiến sĩ vô danh


(Cảm tác khi nhìn ảnh anh thương binh thăm mộ nghĩa trang)
 
Anh cao lắm khi xưa
Đi đầu đoàn diễn hành ngày lễ
Nay anh lùn, vì cụt mất đôi chân
Chiếc nạn con không làm chí cả hao mòn
Anh đứng thẳng trên quê hương đổ nát
Anh đứng bên anh em xưa đồng đội
Người lính Cộng Hòa bên ngôi mộ chiến binh
Trong nghĩa trang tình chiến hữu anh linh
Nhang khói tỏa u lòng vòm cây lá
Nghe đâu đây anh hồn dù thân rã
Về đây anh, người chiến sĩ vô danh
Sống hiên ngang, vì nước liều mình
Anh nằm đó, tôi nghe hồn nhỏ lệ
Đôi chân tuy không còn
Nhưng còn nặng tình chiến hữu
Chiến địa năm nào gửi phần thân xác nơi nao
Nơi nào?  Tôi đâu nhớ!
Mảnh đất quê hương u mờ xương máu
Tôi mĩm cười, mời chun rượu ly bôi
Mai tôi đi rồi! 
Hẹn anh ngày tái ngộ . . .
 
Phạm văn Hòa
K18VBDL

No comments:

Post a Comment