Wednesday, June 4, 2014

VÁN BÀI DOMINO VÀ TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN BIỂN


LAI NHÂN VỤ GIÀN KHOAN VIẾT DỰ ĐOÁN QUA KINH DỊCH TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG

 GIÀN KHOAN CÓ TÊN  HD 981

Chử H có 3 nét thành quẻ nội là LY vi Hoả
Chử D có 2 nét thành quẻ ngoại là Đoài vi Trạch

Cả tổng thể thành Quẻ trùng là  Hỏa Trạch CÁCH nghĩa Kinh Dịch la làm thay đổi Vận Mạng ở đây là Vận Mạng Đất Nước. 
Đó là Tiêu đề chính của Toàn Thể Bài viết.
Tiếp đến, theo Hệ số Lạc Thư Đồ là sách cổ đại của Lạc Long Quân và Bà Au Cơ mà Trung Quốc lạm nhìn là của họ qua sử kiện của Tư Mã Thiên là không có căn cứ (có dịp sẽ xin trình bày sau) 

số 9 thuộc sao Cửu tử đóng ở hướng Nam quẻ LY vi Hỏa
số 8 thuộc sao Nhị hắc đóng ở hướng Tây Nam quẻ KHÔN vi Địa
Cả Tổng thể thành quẻ trùng là Địa Hỏa MINH DI  là Hại đau, làm cho đau đớn trong lòng mà đứt ruột

Hiện tượng thực tế là giàn khoan trong lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam bị xâm chiếm bằng cường lực quân sự của Trung Quốc đã làm đau đớn biết bao nhiêu triệu trái tim VN  yêu nước yêu giang sơn Tổ Quốc.
Theo Hệ số Quẻ Tiên Thiên thì 

số 9 thuộc quẻ CÀN vi Thiên
số 8 thuộc quẻ KHÔN vi Địa
Tạo thành Quẻ THIÊN ĐỊA  BỈ là đến thời kỳ bế tắt
Luận quẻ là tình hình Đất Nước đã đến hồi nguy khốn cùng cực, Lấy ý của Quẻ đầu là CÁCH cần phải thay đổi vận mệnh đất nước để cứu nguy Dân Tộc cho dù phải đổ xương máu. Ý quẻ KHÔN còn hàm chứa nghĩa Hoàng Long loan huyết (rồng vàng chảy máu) Lịch sử nước ta xưng là Con Rồng cháu Tiên do đó ứng với việc nhất định phải có đổ máu mới có Dân chủ, Tự Do, Độc Lập.

Cũng do nghĩa quẻ CÁCH làm đảo ngược quẻ Thiên Địa BỈ thành quẻ  ĐỊA THIÊN  THÁI  là muốn cho thế Loạn trị an thì phải có đông tác Toàn dân (quẻ Khôn là nghĩa đám đông, là toàn dân tộc) phải có cuộc cải cách toàn diện mới có Thái Bình.

số 1 chỉ Hào động  là hào sơ, hào đàu, hào nầy thấp nhất của quẻ Khôn trong trùng quái Thiên Địa  Bỉ, vì ở vị trí thấp nhất, nhưng che chở, gánh vác cả 5 hào trên nó, nên nó chỉ về người Dân thấp cổ bé miệng, tuy thấp hèn nhưng là lực lượng lớn lao quan trọng bậc nhất. Đó là Quần Chúng. Hào đầu từ Âm là lo sợ nhún nhường, nay phát động biến ra Dương thành quẻ CHẤN là sấm sét, là nhanh chóng. tử BỈ CỰC nếu biết hành động nhanh chóng sẽ biến tướng mà trở nên dõng mãnh, nhử sấm động trời cao mà thành THÁI LAI. : là THIÊN LÔI  VÔ VỎNG, nghĩa là hành động theo chính nghĩa, làm theo, đúng theo, chính đạo thì không sợ bị lổi lầm. Có ý nói làm theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Tiên ngàn đời thì TẤT THẮNG SẼ VỀ TA
Quẻ CHẤN  là ý chỉ phải thay đổi tư duy chính sách, phải hành động nhanh chóng, chuyển đổi thật nhanh chóng tư tưởng lãnh đạo đất nước thì mới thành công và không phạm sai lầm (nói với người đang cầm quyền trong nước, hãy mau thức tỉnh sáng suốt, nhận Quê hương Xã tắc làm trọng, gạt bỏ mọi tư lợi cá nhân và tham vọng của tập thể bất chính để Đáp Lời Sông Núi Tiên Long)

Quẻ KHÔN là chỉ luôn tất cả mọi thế lực đang đứng lên tranh đấu trong nước và cả những ai ở nước ngoài, hãy dùng độ lượng Quân Tử của kẻ sĩ vì nước vì dân, tạo sức mạnh hợp quần, để chống xâm lăng như tiền nhân ta đã làm được trước đây, có như vậy thì mới có cơ hội thành Đại Nghiệp Giữ Nước. Quẻ CÁCH ở trên nói với tất cả hai phía và ba bên, muốn làm thay đổi Vận Mạng đát nước thì phải dùng quẻ LY là tượng của sự SÁNG SUỐT, tỏ rõ như vừng Nhật Nguyệt, Lấy ý quẻ LY vô tâm bất cầu lợi làm gương chỉ Nam thì mới có cơ lôi kéo sự ủng hộ của toàn dân trong nước và sự đồng tình của Thế Giới.

Một khi đã làm đúng chính nghĩa thì không lo sợ bị thất bại, không sợ nước ta nhỏ, Trung Quốc lớn, hay quân trang quân bị kém xa đối phương mà nãn lòng , do dự. Hãy nhìn cuộc Cách Mạng Hoa Lài, các quốc gia khác, họ từ hai bàn tay trắng, nhưng có chính nghĩa nên đưởc Quốc Té yểm trợ . Chỉ cần MỘT TẬP THỂ TOÀN DÂN ĐỒNG LÒNG CỨU QUỐC, chỉ cần MỘT CHÍNH QUYỀN CHỊU QUAY VỀ VỚI QUỐC GIA DÂN TỘC thì không có gì là không đạt được mục đích. Hãy sáng suốt nhìn ngắm lịch sử HƠN BỐN NGHÌN NĂM TRĂM NĂM, nhìn tấm gương của VUA HÙNG VƯƠNG THỨ 88 (TÁM MƯƠI TÁM CHỨ KHÔNG PHẢI 18 ĐỜI) VÌ ĐẤT NƯỚC SUY NHƯỢC ĐÃ CAN ĐẢM QUÊN QUYỀN LỢI DÒNG HỌ MÀ TRUYỀN NGÔI CHO VUA AN DƯƠNG VƯƠNG, nhờ đó mà thượng tướng Trần Phương Minh (tổ tiên nhà TRẦN sau nầy) hợp binh với Tổ của NỎ THẦN  CAO NỔ giết chết Đại Tướng  ĐỒ THƯ của nhà TẦN (Tần Thuy Hoàng) làm chủ dãy Đất LĨNH NAM .

Còn ví thử như tham quyền cố vị, không đủ năng lực giữ nước, chạy theo gương của Lê Chiêu Thống thì cuối cùng thành quách cũng đổ nát, mà giang sơn gấm vóc cũng rơi vào tay bọn Tần Hán tham tàng bạo ngược, danh tiết ô nhục nước biển ĐÔNG cũng không bao giờ rữa sạch, mà vợ con cháu chắc cũng sẽ làm tỳ thiếp cho giặc TÀU hung bạo mà thôi.

Nay tuy lạm bàn chút tình hình quốc sự mà lòng áy náy lo sợ không yên.
Muốn Dự Đoán Tương Lai VN ra sao, xin cho ý kiến kẻ hèn nầy mới dám nói tiếp tục.
Làm nghề Phong Thủy
Huỳnh Ngọc Thương

BÀN  TIẾP  QUẺ  KINH  DỊCH  (tiếp theo)

Quẻ  TRẠCH HỎA CÁCH là trên thì nước, dưới là lửa. Nước đun lâu sẽ sôi
Nước là lòng dân, lòng Dân đã sôi sục thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, Đến để THAY ĐỔI VẬN MỆNH ĐẤT NƯỚC. GỌI LÀ  cách, là sửa đổi, là thay thế .
Như lần trước kẻ hèn nầy đã nhắc đến Quẻ  Địa Hỏa Minh Di, la Làm Hại Đau
Nay Trung Cọng có ý đồ động binh để tạo cơ hội thôn tính nước Việt Nam, Đã có trên 5 Sư Đoàn trang bị vũ khí hiện đại chực chờ ở Quãng Tây. Hạm đội Liêu Đông có mặt tại Hải Nam, trên 300 tàu chiến ở Biển Đông của Việt Nam. Ý đồ quân sự đã thấy rõ, khỏi bàn .
Trong nước thì một số chóp bu cao cấp quân đội lâu nay đã bị Trung Quốc mua chuộc, hứa hẹn đãi ngộ, đạy là đòn cân não mà phía VN sẽ bị lúng túng khi động binh (đau lòng cò con)
Quẻ Thiên Địa Bỉ động hào đầu, là hào thấp nhất của nội quái, chỉ Dân chúng sẽ nỗi dậy,
nhưng người dân không có sức mạnh của vũ khí. chỉ có tấm lòng yêu Quê Hương  Đất Nước. và chỉ có xương máu phụng sự tổ Quốc. Nhưng họ cần có người lãnh đạo va cần có kẻ đề xuất hướng lãnh đạo theo khuynh hướng nào thì dân mới chịu theo. Đó là đường lối Thoát Trung, Để tự giãi phóng dân tộc thoát khỏi sự đe dọa của Trung Quốc .
Muốn vậy thì phải thực thi từ Quẻ CÁCH, động hào đầu thành ra Quẻ HÀM, nghĩa quẻ này là Thông cảm lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau, đó là chỉ người dân Việt ở nước Ngoài hãy một lòng hướng về Tổ Quốc ủng hộ tinh thần người dân trong nước và
Người lãnh đạo đất Nước có thế lực nắm hết các Bộ phải sớm cảnh tỉnh, chọn lựa các cấp chỉ huy Quân Đội có tinh thần yêu nước, không vì danh vọng tiền tài , .... và tốt nhất là các cấp chỉ huy từ Trung Đoàn trở xuống, cho họ nắm giữ các cơ cấu Quân sự trọng yếu, phải làm nhanh và đột xuất như một cuộc cải cách (Quẻ Cách). Vì nội quái  từ quẻ Ly động hào đầu là Mão biến ra Thìn là hình khắc, phải chịu đau lòng và cương quyết mới hoàn thành sứ mạng Tổ Quốc trao phó cho ông .
Quẻ Bỉ là Đất nước phải chịu đau đớn thương vong, do Trung Cọng đã lợi dụng thời cơ Hoa Kỳ đang bận rộn nhiều việc và VN chưa có hiệp ước Quân Sự với nhau, nhân dân Mỹ đang còn đau lòng với 58 ngàn chiến binh tử trận tại VN, chưa sẵn lòng ủng hộ cho việc Quân Đội Mỹ tham chiến tại VN lần nữa. Nước Nga thì bị ràng buộc bời cuộc xâm lấn Ucrain, không đủ tư cách để can thiệp vào VN, còn trong nước thì dân chúng mất lòng tin với chính quyền Cọng Sản, Trang bị Quân đội còn chưa đúng với nhu cầu của cuộc chiến tranh quy ước hiện đại, các trang bị quốc Phòng do các tướng lãnh bị TQ mua chuộc đã không còn yếu tố bão mật, Phải khẩn cấp di chuyển khí tài quân sự song song với cuộc thay thế các cấp chỉ huy bán nước cầu vinh. để ứng chiến với tình hình nguy khốn hiện tại .
Các cấp chỉ huy trong bộ máy công an lâu nay đã bị dân oán, cũng cần thay thế, để hợp lòng dân, và trang bị cho lực lượng Công An vỏ trang, họ sẽ là lực lượng nòng cốt cho cuộc kháng chiến lâu dài .
Tại sao phải nói cuộckháng chiến lâu dài ?
Vì Trung Cọng muốn điều động đủ lực lượng quân đội cần thiết cũng phải mất thời gian khá lâu. Ít lắm cũng phải mất hơn một tháng sau . 
Theo quẻ Thiên Địa BỈ, động hào đàu từ MÙI thổ biến ra TÝ thủy thì ứng vào tháng Sáu âm lịch TQ mới điều động đủ lực lượng Hải Quân ứng chiến tại Biển Đông, đề phòng Nga, hoặc Mỹ nữa chừng can thiệp. Vậy thời gian một tháng là quá nhanh để họ điều quân .
Hơn nữa Mùi thổ và Tý thủy đều lâm trường sinh ở tháng Bảy âm lịch, mà tháng Bảy KIM vượng sẽ sinh cho Thủy ở Biển Đông .
Vậy cuộc chiến tháng sáu âm lịch sẽ khởi diển tại vùng biên giới Tây Nam là từ Nam Lào tấn công qua Miền Trung của Việt Nam. Việc động binh ở Quãng Tây chỉ là cách làm lạc hướng của Quân đội VN.
Ai cũng biệt vụ biểu tình lớn nhất ở Bình Dương có cướp bóc là do TQ dàn dựng để làm mất thế chính nghĩa của dân tộc việc và đặt chính quyền CSVN vào thế chẳng đạn đừng, phải chấp nhận lâm chiến, mà nội tình tướng lãnh đã bị mua chuộc thì thua là cái chắc, chưa đánh đã đầu hàng địch .
Mà cho dù có đầu hàng đi chăng nửa thì quyết tâm biến VN thành thuộc địa như Tây Tạng là ý đồ từ lâu của CSTQ. Phe tướng lãnh Tàu Cọng muốn thực thi sức mạnh quân sự để biểu dương lực lượng quân sự với thế giới, nhất là với Nhật, Nam Hàn và Đài Loan.
Như mộng Bá chủ Á Châu lần nầy của CSTQ thành đạt thì Biển Đông sẽ là của TQ. Vậy ưu thế của Mỹ sẽ không còn tồn tại và các nước Phi, Mã Lai, Ấn Độ , Thái ,.... sẽ không còn tự do đi lại trên vùng biển của mình.
Lúc này liệu Hoa Kỳ có thể làm ngơ được không . Chắc chắn là không .
Vậy Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào lúc nào .?
Quẻ THIÊN LÔI VÔ VÕNG nói rằng kẻ nào làm điều xằng bậy, kẻ đó sẽ rướt lấy BẠI VONG. 
Vậy chính quyền CSVN còn tiếp tục nối giáo cho giặc , các tướng lãng trong Quân Đội VNCS còn tiếp tục nuôi dưỡng ý đồ bán nước va đầu hàng giặc tàu thì HỒN THIÊN SÔNG NÚI sẽ hũy diệt họ. Thay thế gấp các tướng có khuynh hướng hàng giặc như Trần Ích Khiêm, Lê Chiêu Thống xưa kia là hợp tình hợp lý, và KỊP THỜI.
Lúc đó tình hình trong nước sẽ ra sao ?
Nước có loạn thì kẻ Thất Phu cũng có trách nhiệm .
Lúc bấy giờ người lãnh đạo cao nhất sẽ Bất Ngờ Nhất , sẽ vì quyền lợi cá nhân cũng như vì quyền lợi Dân Tôc đứng ra TUYÊN BỐ ĐA NGUYÊN ĐA ĐÃNG, và kêu gọi TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT thành lập CHÍNH PHỦ LÂM THỜI KHÔNG CỌNG SÃN.
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN GIÁO SẼ LÀ QUỐC HỘI LÂM THỜI CỨU QUỐC  RA TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CHO CHÍNH PHỦ MỚI , KÊU GỌI TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN.
Từ tháng Sáu Âm Lịch kéo dài qua tháng CHÍN âm lịch là cuộc chiến ở vùng Biển ĐÔNG rụi tàn, các quốc gia trên thế giới sẽ giúp VN giải quyết chiến nạn. Chỉ tiếc cho xương máu đồng bào ta phải lần nữa đổ ra để xóa tan mộng bành trướng của Bắc Phương .
Lúc nầy Đế Quốc Trung Cọng lại chìm trong loạn lạc , chính quyền Tàu Cọng phải bị sụp đổ vì sự bạo loạn của ảnh hưởng CẤM VẬN do Quốc Tế đề ra. Dân chúng sẽ đánh đổ cái gọi là CSXHCN của TÀU CỌNG.

DỰ ĐOÁN TỪ GIÀN KHOAN HD 981 ĐẾN LÔ 143

THẾ CHIẾN LOẠN 

KÍNH THƯA CHƯ VỊ TRƯỞNG THƯỢNG VÀ CÁC ANH CHỊ THÂN QUÝ

Xuyên qua các quẻ Dự đoán vừa rồi về giàn khoan HD.981, Kẻ hèn nầy xin tiếp tục lập quẻ dự đoán lấy yếu tố  LÔ SỐ 143 để lập căn cứ cho sự dự đoán.
Kính thưa chư vị ,
Qua lần lập quẻ trước, ta có Chính Quẻ là THIÊN ĐịA BỈ biến qua THIÊN LÔI  VÔ VÕNG

và Trung Cọng đã hình thành thế bao vây chiến trận như dàn quân số ở Quãng Tây, ở Biển Đông và ám binh sẽ xuyên qua Lào âm thầm tiến thiết giáp binh và bộ binh áp lực các tỉnh Tây Nam nước ta từ miền Trung Quãng Trị dường 9 Nam Lào và Đèo Ngang ở Nghệ An-Thanh Hóa, lên đến Mường Thanh Điện Biên tâm gọi là BA MẶT GIÁP CÔNG.

Nhớ lịch sử đời nhà TRẦN, Khi Hốt Tất Liệt tán công nước ta, vua TRẦN phải mở HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG để xin ý dân, mục đích là kích động lòng dân chống ngoại xâm, để cho TOA ĐÔ dánh từ Nghệ An tiến lên, TRƯƠNG NHƯ HỔ và Ô MÃ NHI dùng thủy quân đánh vào vùng vịnh Bắc Việt cửa sông Vị Hoàng, THOÁT HOAN dẫn đại binh tiến về theo cửa aỉ Chi Lăng, cũng đã vận dụng Ba Mặt Giáp Công như hôm nay.

Hiện tình đất nước cũng đang diễn lại như xưa, Trên 30 ngàn công nhân ở Bình Dương đồng lòng nổi lên biểi tình chống Tàu Khịa, Dân chúng vùng Thanh Nghệ Tỉnh nổi lên ở khu Vũng Áng, cửa Lò.
Tuy còn ô hợp và phạm vào những sai lầm hôi của làm mất vẻ đẹp chính nghĩa đấu tranh cứu nước và có chết người . (xin hãy điều hợp cho đúng chính nghĩa một cuộc biểu tình ôn hòa để thu phục nhân tâm)

Yếu tố thứ nhì là các giới chức lãnh đạo trong nước đã có tiếng nói hợp với nguyện vọng dân chúng và đang được giới truyền thông Quốc Tế lưu tâm và đánh giá cao .(chuyện thực hư hồi sau sẽ rõ) trước mắt ta phải nhìn nhận sự chuyển biến nầy .

Như lần trước kẻ hèn nầy đã nói  Quân Quãng Tây chỉ là HƯ TRƯƠNG THANH THẾ, nhưng binh pháp có câu: Binh bất yếm trá, Quân kỳ vô bị, binh kỳ vô ý Xin đừng vội xem thường, mà không phòng bị.
Quân đội CSVN đà có rất nhiều hỏa tiển SA.7, SAM địa đối không ..và bây giờ còn trang bị thêm nhiều loại hoả tiển tầm xa ......Chúng ta có địa thế núi rừng hiểm trở, bọn Tàu Cộng  rất khó xữ dụng trận địa Thiết giáp xa, chỉ cần kích động đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc về với ta như các vua LÝ, Trần từng làm thì không sợ bị nội ứng ngoại hợp mà dùng Du Kích Chiến như cha ông ta đã từng làm để cầm chân đối phương thi hai mặt trận Tây Nam và Biển Đông Việt Nam dễ đối phó hơn .

Nhớ lại trận Đường 9 Nam Lào và Lam Sơn 719, Quân Lực VNCH bị tấn công bằng Thiêt Giáp do yếu tố bất ngờ nên không giữ được trận tuyến. Thì bây giờ Quân đội CSVN cũng sẽ bị như vậy, cho nên hãy rút kinh nghiệm của QLVNCH mà đề ra các kế sách đánh chận, đánh chia cắt, đánh tỉa, không cho đối phương dàn thành thế trận lợi dụng địa hình rộng lớn bằng phẵng của Nam Lào và hợp được quân thành các mũi nhọn đủ mạnh để tấn kích ta từ mạng sườn bên phải. Đồng thời dàn các loại Hỏa tiển hành trình tầm cao, tầm xa, bố trí các Trung Đoàn Cao xạ hạng nặng và gan lì thiện chiến để ngăn chận các đội hình máy bay không kích của địch không tiến vào vùng để yểm trợ cho bọn chúng như đã từng làm trong trận Lam Sơn 719 và quân đối khán của csvn phải biết cơ động di chuyển và phân tán nhanh, mõng ,không để đối phương hũy hoại bằng ưu thế hõa tiễn tầm xa, nếu cần thì áp dụng thế đánh cài răng lược sở trường , dùng ít đánh nhiều. Muốn vậy phải huy động các cấp chỉ huy lão thành dày kinh nghiệm của trận chiến năm xưa tại Hạ Lào vào trận.

Mặt trận Biển Đông thì đã có các giàn phóng hỏa tiển Địa đối Biển nằm sâu trong các dãy núi của Trường Sơn chạy ra biển từ Miền Trung Nam Bộ ra tới đão Cát Bà và rặng hải đảo Bái Tử Long, Hạ Long, các hỏa tiển nầy đủ sức cầm chân hạm đội Liêu Đông không nhúc nhích phải án binh tại đão Hải Nam, một số trang bị mới cho quân đội đã kịp thời vào trận hổ trợ cho  hải chiến trên đát liền từ Nam ra Bắc. (Các giàn hỏa tiển chống hỏa tiển, 3 máy bay tối tân săn tàu ngầm mà Mỹ đã hứa bán cho VN ....)

Quân Đội CSVN không trang bị nhiều tàu chiến và không quân như của Trung Cọng, nhưng sẽ tận dụng ưu thế của các loại hỏa tiển phòng không và biển để đối đầu với quân xâm lăng Tần Hán vừa ít tốn kém lại mang hiệu quả cao. Hãy đánh cho chúng nó Quân xâm lược một trận để Sử Ghi Chiến Tích như lời của Đại Đế Quang Trung đã từng nói .

Trở lại quẻ Kinh Dịch Lô 143 trong hải phận của Việt Nam 
Theo Quẻ Quan Mai phối hợp Bát Phương Cửu Tinh, thì số  1 Nhát Bạch ứng với phương Bắc Quẻ KHẢM làm ngoại quái, Số  4 Tứ Lục ứng với Quẻ TỐN ở Đông Nam làm nội quái, Thành lập quẻ trùng la THỦY PHONG TỈNH, tức chờ đợi, lấy Tịnh chế động, binh pháp có nói: Lấy bất biến ứng vạn biến, là giai đoạn hiện tại.

Theo Tiên thiên lập quẻ thì số 1 là quẻ CÀN, số 4 là quẻ CHẤN, thành quẻ THIÊN LÔI VÔ VÕNG, kẻ nào xâm phạm trước, kẻ đó sẽ bị tan xác.
Gàn khoan HD 981 chỉ là một yếu tố gây hấn mang tính chính trị hơn là vũ lực một khi VN nổ súng trước thì chúng lập tức khởi sự chiến tranh từ mặt trận Nam Lào đánh qua phối hợp hải quân và không quân làm thế ỷ dốc .

Trở lại quẻ Thủy Phong TỈNH, là CHỜ ĐỢI đối phương ra tay trước, ta thử lật ngược quẻ này thành PHONG THỦY  HOÁN là sự thay đổi tình thế trận chiến từ mặt Biển ra Đất liền ở Bình Trị Thiên Tây Nam Việt Nam thì rõ rang quân Tàu Cọng rất man trá, muốn đánh lừa chúng ta, bằng cách dương biển Đông, mà đánh mặt Tây.

Lập lại lịch sử Bình Nguyên Mông của cha ông ta ngày trước, thì Toa Đô phải bị biêu đầu ở Nghệ An, Trương Như Hổ và Ô Mã Nhi bị bắt sống ở Bạch Đằng, THOÁT HOAN phải chui ống đồng tháo chạy ở Ải Chi Lăng, 

Muốn vãy thì quân dân phải một lòng đánh giặc Tàu Khịa. Quẻ HOÁN còn nhắc nhở các cấp lãnh đạo đất nước hiện tại hãy noi gương trung dũng của tiền nhân, mà thật lòng thay đổi TƯ DUY và CHÍNH SÁCH để yên lòng dân trong nước và  ngỏ hầu được sự thông cảm (Quẻ HÀM  đã nêu ở bài viết trước) của KIỀU BÀO HẢI NGOẠI. Nên nhớ rằng kiều bào không có súng đạn , nhưng có tấm lòng YÊU QUÊ HUƠNG ĐẤT NƯỚC và LÒNG VỊ THA với những ai biết đoái tội lập công cho Tổ Quốc thoát nạn thống trị của ngoại Bang, Kiều dân Việt Nam ,. Họ có học thức, có quan hệ mật thiết với quốc gia mà họ đang sinh sống, trên hầu hết cả địa cầu nầy, Họ sẵn lòng gom tiền góp bạc ủng hộ cho cuộc chiến đấu có ý nghĩa dân tộc, nhưng với chủ trương khai mở MỘT QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỘC LẬP DÂN CHỦ THẬT SỰ KHÔNG CỌNG SÃN, trong tinh thần Bình đẵng và Bác Ái, yêu thương nhau .

Tại sao tôi không đề cập tới trận chiến ở khu vực phía Nam VN. Đó là vùng sình lầy, nhiều kinh lạch chằng chịt, QD CSVN  đã có quá nhiều kinh nghiệm ở mặt trận nầy cho cuộc chiến tranh du kích năm xưa ., Nhưng nếu khai diễn chiến tranh thì Quân Đội Việt Nam sẽ dễ dàng nhận được tiếp liệu từ các nước Đông Nam Á và Quốc Tế lại không thuận tiện cho chiến thuật biển người cố hữu của chúng  cũng như lực lượng thiết giáp và không quân và tàu chiến hạng nặng .

Một khi Trung Cọng khai diễn chiến tranh tại Việt Nam, thì chúng sẽ tạo khe hở cho Duy Ngô Nhỉ ở Tân Cương, Người Tây Tạng và Mông cổ cơ hội vùng lên tái chiếm lãnh thổ đã bị xâm chiếm từ đầu thế kỷ trước. Quân Đội ẤN Độ và Pakistan cũng thừa cơ hội tràn qua tái chiếm lại vùng lãnh thổ đã bị Tàu Cọng tước đoạt từ lâu nay ở vùng Tây Nam của họ. Chưa hết, ta nhìn lại lịch sử trên hai ngàn năm trước, cả toàn vùng Nam sông Dương Tử là Giang Sơn của các Bộ Tộc Bách Việt chiếm ngự lâu đời gọi là VÙNG LĨNH NAM thuộc các Vua HÙNG cai trị, Hai Vị Nữ Kiệt Trưng Trắc, Trưng Nhị đã lấy lại được từ tay Quang Vũ nhà Hán suốt một dãy từ Tứ Xuyên đến Nam Hải sau khi An Dương Vương bại vong trong tay của Triệu Đà Những trận chiến của Hai Bà thật long trời lỡ đất tại vùng núi Ngũ Lĩnh đến Động Đình Hồ, qua suốt thành Phiên Ngung về đến Giao Châu, Cữu Chân.

Vậy Quẻ HOÁN và Quẻ TỈNH khi động hào số 3 trong cụm số 143 sẽ thành quẻ Lục Xung làm cho Đất Nước Trung Quốc Tan rã theo nghĩa quẻ xung là các hào sẽ đối lập nhau khắc chế lẫn nhau .
Chúng ta cũng hãy tin vào lực lượng và sức chiến đấu của chính mình. Các Quốc gia ngoài Việt Nam dù có hứa hẹn nhưng cũng chỉ là lên dây đồng hồ mà thôi. 

Hãy nhìn lại trận Điện Biên Phủ năm xưa. Mỹ hưá giúp Quân Đội Pháp bằng Không Lực  B57, nhưng cuối cùng cũng bỏ quên quăng cục lơ, để Pháp phải thất trận thê thảm . 
Kính thưa các bậc trưởng thượng và các vị thức giã. sách có câu: 
GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH. 
VẬY ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG LÀ VŨ KHÍ LỢI HẠI NHẤT TRONG LÚC NẦY.

VÀ HÃY TỰ LỰC CHIẾN ĐẤU, TIN VÀO SỨC MÌNH TRƯỚC, NGOẠI VIỆN LÀ YẾU TỐ PHỤ.

ĐƯỜNG LƯỞI  BÒ  9  KHÚC                                        
VÁN BÀI  DOMINO  VÀ  TRẬN ĐIỆN  BIÊN PHỦ TRÊN BIỂN


KÍNH THƯA ĐỨC THÁNH TỔ LẠC LONG QUÂN VÀ ĐỨC THÁNH MẪU ÂU CƠ

KÍNH THƯA CHƯ LIỆT TỔ LIỆT TÔN, ANH HỒN VĂN LANG, ÂU LẠC  VÀ ĐẠI VIỆT

KÍNH THƯA CHƯ VỊ HIỀN NHÂN QUÂN TỬ, CHƯ VỊ TRƯỞNG THƯỢNG BỐN PHƯƠNG


QUA 3 BÀI VIẾT DỰ ĐOÁN BẰNG KINH DỊCH ĐÃ PHỔ BIẾN, BẦN ĐẠO ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU PHẢN HỒI KHEN CÓ, MÀ CHÊ CŨNG CÓ, LỜI TỤC CÓ CÂU :
Kẻ khen ta là Bạn Ta, Ke chê ta là Thầy Ta.
BẦN ĐẠO XIN KÍNH CẨN ĐA TẠ VÀ CẢM THẤY MÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM VIẾT CHO XONG NHỮNG DỰ ĐOÁN MÀ HỒN NƯỚC LINH THIÊNG ĐÃ HƯỚNG DẪN, 

SAU ĐÂY KẺ HÈN XIN VẬN DỤNG KHOA  HUYỀN KHÔNG CỔ DỊCH, BAO GỒM CỬU CUNG BÁT QUÁI ĐỒ TRẬN VÀ TAM NGUYÊN CỬU VẬN ĐỂ  DỂ BỀ DIỄN ĐẠT, XIN CHƯ VỊ CAO MINH LƯỢNG THỨ VÀ CHỈ DẠY THÊM .

VÁN BÀI DOMINO VÀ DÃ TÂM CỦA TẦN HÁN 


Kính thưa chư vị ,
Ai cũng biết trên suốt hơn 2,000 năm, Bọn tặc phỉ Bắc Phương Tần Hán luôn tìm cơ hội thâu tóm giang sơn Lạc Việt. Tổ Tiên ta cũng đã bao phen xương máu đối đầu, Nhưng vận nước thịnh suy tùy thời kỳ mà định việc còn mất.Trong Lạc Thư Đồ (Thư là sách của Lạc Việt) của Tổ Phụ Tổ Mẫu Tiên Long đã phân định quẻ CÀN, ứng với sao Lục Bạch (vũ khúc) là thuần KIM , cứng mạnh, tàn bạo, cư TÂY BẮC, ám chỉ tổ tiên giặc phương Bắc từ vùng Sa Mạc Tây Bắc , chuyên bề du mục, ăn thịt thú va chiến đấu dựa trên sức mạnh, 3 hào dương cương đã nói lên điều đó.

Đối xứng với TÂY BẮC là ĐÔNG NAM, Lạc Thư đồ là sao Tứ Bạch (văn xương), chỉ sự nhu thuận, văn vẻ, văn minh, một hào âm là nước, từ vùng hải đảo ĐÔNG NAM Á, di cư lên phía Bắc vào thời kỳ Hồng Thủy thứ nhất, mang theo văn minh nông nghiệp vùng lúa nước, được sử ghi là giống Bách Việt. Chữ Việt đây hàm chứa ý nghĩa là vượt qua sóng nước. Vạch hào viết hai nét dương ở trên, một nét âm ở dưới. Chứng tỏ sự nhu thuận là cách ứng xử ban đầu, nếu kẻ mạnh không biết điều thì dùng 2 nét dương cương mà đối phó  chứ không chịu hèn kém mà khuất phục ..
Đế Ất khi phân định cương thổ đã chỉ sông Dương Tử mà nói: Từ đây lên tận phương Bắc là của Phục Hy (vua cổ của Hán Tộc) 
Từ Bờ Nam Dương Tử trở xuống là của Hoàng Đế Bách Việt .gồm toàn vùng Đất LĨNH NAM từ Tứ Xuyên trải dài qua Biển Nam Hải. Sau Tần, Hán, đã có, biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa của cư dân Bách Việt vùng Lĩnh Nam bị bọn Hán tộc dập tắc. Và cuộc khởi nghĩa cuối cùng của CAO BIỀN cuối đời ĐƯỜNG qua phong trào KHĂN VÀNG cũng bị tiêu diệt, con cháu Cao Biền chạy qua cư ngụ vùng Lạng Sơn, lập thành xứ CAO LAN là chứng tích hiện đang còn tồn tại... sử về sau từ Triệu Ai Vương, cháu nội của Triệu Đà, và trận chiến của LỮ GIA vùng đất CỬU CHÂN về sau nữa thì ai cũng điều biết ...

Sở dĩ kẻ hèn nầy phải nhắc qua sơ lược vài đọan cố sử là để dẫn nhập vào bài viết CỬU VẬN TAM NGUYÊN dưới đây  để tính toán Vận Nước, xin lượng thứ .
Bây giờ chúng ta đang ở vào thời kỳ BÁT VẬN (Vận 8) từ năm 2004 đến hết năm 2023, Sao Bát Bạch mặc giáp trắng, đội mũ khôi cương màu vàng, tay cầm Thiên Phương Họa Kích  nhập Trung cung.

Đây là vị thần thuộc hành Thổ cứng mạnh, chỉ vùng sơn cước, núi non của Việt Nam  thuộc Quẻ CẤN vi SƠN .
Bay qua cửa Thiên Môn của Quẻ Càn biến thành sao Cửu Tử là sao Hỏa, gọi là Hỏa Thiêu Thiên Môn, Càn cung chỉ Phương Tây Bắc là Lãnh thổ Trung Cọng bây giờ. Sao Lục Bạch là sao đóng ở quẻ Càn vi Thiên, nay đến cung Chấn vi Lôi, tạo thành quẻ Thiên Lôi Vô Võng như đã từng lên quẻ ở Môn Tiên Thiên Diệt Số đã nói qua mấy kỳ trước, đều đồng ứng như nhau.

Sao Lục Bạch (sao Vận số 6) đóng ở cửa Biển Đông của VN Quẻ CHẤN là sấm sét, là dấy động can qua, vì sao Vũ Khúc ở thời kỳ Sát Vận đã trở nên hung dữ khác thường, đồng hành với sự cướp bóc là sao Kim cứng. Vũ Khúc, chỉ bạo lực, (nay là Giàn Khoan HD 981) xâm phạm cương thổ nước ta  Vì sao Lục Bạch là sao Dương, đến cung Chấn là cung Dương, nên trở thành vô đạo, sẽ bị đẩy ra, vì cùng cực dương ..

Sao Thất Xích (sao vận số 7) là sao Phá Quân, nay ở vào thời kỳ Thoái Vận, suy yếu, Là sao Âm Kim đến cung TỐN là cung Âm, cũng rơi vào tình trạng bất chính (chỉ chính quyền csvn bây giờ) không hợp lòng dân, tạo thành quẻ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ, là thời kỳ quá độ của chủ nghĩa Cọng Sãn, cần phải thay đổi để hợp với lòng dân trong nước và cao trào Dân Chủ của Thế Giới. Ở Quẻ Tốn là sự nhúng nhường, nhường quá độ, Tức nước thì phải vở bờ, cuối cùng VN cũng phải đối khán (Sao Phá Quân Kim đến cung Tốn là Kim đáo Phong Môn trong Bát Trận Đồ) ắc phải có tác chiến ..

Hai sao Lục Bạch và Thất Xích là hai sao thuộc KIM, theo cách lập quẻ Cửu Cung Kỳ Môn thì gọi là DAO KIẾM SÁT. Tất nhiên không tránh khỏi sự đụng độ trên Biển Đông.
Hãy trở lại ý đồ xâm lăng của Tàu Cọng, Mộng Bá Chủ Ngàn Đời  vẫn tiếp tục nuôi dưỡng, cho dù Phong Kiến hay Cọng Sản.

Trung Cọng vẫn xem Việt Nam là cái GÂN GÀ DỄ NGẬM NHƯNG KHÓ NHAI.
Nếu nhai được cái gân gà nầy thì thế cờ DOMINO ở Biển Đông coi như hoàn tất. Các lá bài Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Tân Gia Ba, và cả vùng Đông Nam Á sẽ như các lá cờ domino, đồng loạt phải ngã xuống và sự bế tắc về nhu cầu phát triển công nghệ của Tàu Cọng sẽ thoát khỏi cơn ác mộng .

Cũng như sự bế tắc của Nga ở Ukraine, sự Bế tắc của IRAN ở Trung Đông, trong tương lai Nga, Tàu và Iran có thể liên kết thành một phe TRỤC Xuyện Á để đối đầu với Phe NATO trên thế LƯỠNG CỰC.

SỰ SA LẦY CỦA TÀU CỌNG, HAY LÀ TRẬN ĐIỆN BIÊN TRÊN BIỂN ĐÔNG 


CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY THÌ CẢ HAI BÊN  VN VÀ TQ ĐÃ DÀN THÀNH THẾ ĐƯƠNG ĐẦU, TUY CÒN TRONG GIAI ĐỌAN TRIỂN KHAI LỰC LƯỢNG (May 27 - 2014)

KÍNH THƯA CÁC BẬC HIỀN NHÂN QUÂN TỬ,
Mấy ngày gần đây, chính trường chính trị ở VN đã có dấu hiệu thay đổi bất thương, Bần đạo gọi bất thường vì một vài hiện tượng trong chính sách đối ngoại đã diễn ra ,giữa VN và Mỹ, VN và Pháp, VN và Nhật ..VN và Phi Luật Tân ....

Đây chỉ là phương cách tìm sự trợ giúp, hay có thể gọi là sự tìm kiếm đồng minh. Nhưng công cuộc nầy sẽ tốt đẹp hay chỉ rước lấy sự thờ ơ lạnh lẽo của các quốc gia đó, vẫn còn là câu hỏi rất lớn. Vì nó hoàn toàn vào sự chuyển thể tích cực của phía Chính Quyền Việt Nam, căn cứ trên Bản Hiến Pháp hiện hành, thái độ bắt giam nhiều Blogger, nhiều tù nhân lương tâm sẽ trở nên một thủ đoạn chuyển mình của chính quyền nầy đối với Quốc Tế một khi không còn thời gian sữa đổi Hiến Pháp đã qua hơn 3 tháng nay . Và họ (chính quyền csvn ) sẽ đột xuất THẢ hết tù nhân chính trị để biện minh cho thái độ cảnh tỉnh của mình, hòng cứu lấy Đãng và cứu chế độ. (kể cả điều nầy cũng chỉ là ngụy trá, nếu Họ không thực tâm)
Trở lại Huyền Không Cổ Dịch , Năm Giáp Ngọ , sao Tứ Lục  là vị thần mặc aó giáp tru màu xanh BIỂN
tay cầm quạt lông  và Bút là chỉ sự hòa hiếu, mạn đàm, Bút đàm, LUẬT LỆ, KIỆN THƯA ..
Nhưng khi bay qua ĐÔNG và ĐÔNG NAM thì hình thành hai sao Nhị Hắc (Hoàng Long loan Huyết) ở phía Đông và sao Tam Bích là chiến loạn ở hướng Đông Nam (sao Tam Bích là sao Xi Vưu sát khí  và tử khí) Sao Ngũ Hoàng ĐÔ THIÊN SÁT ở hướng TÂY NAM là bên hông phải giáp biên giới Lào của Việt Nam Sao Thất Xính, Phá Quân Kim bay đến Đông Bắc cung CẤN là chỉ Vịnh Bắc Việt của Việt Nam.

Tất cả ba bên bốn bề đều là trùng trùng nguy khốn, hiểm nạn chiến tranh ẩn phục và bùng lên bất cứ lúc nào .
Trước tình hình nầy, phía Việt Nam dù thành công hay không cũng đã chịu khó rời khỏi cái Tháp Ngà Cọng Sãn, mà đưa người đi cầu viện sự đồng tình ở các cường quốc Kinh Tế lẫn Chính Trrị như đã trình bày phần trên,

Tiếp theo là chính sách phòng bị lấy lệ, để lấy lòng dân trong và ngoài nước,
Ví thử tình hình có diễn ra ngoài ý muốn, thì sự phòng vệ nầy cũng giúp Chính Quyền Việt Nam cầm cự được với Quan Đội Nhân Dân Cọng Sãn Trung Cọng vài tuần lễ hay thậm chí là một tháng, hòng giãi quyết vấn nạn NÊN DÂN CHỦ HOÁ HAY DUY TRI TIẾP TỤC CHỦ NGHĨA CỌNG SAN ĐàĐƯA ĐẤT NƯỚC VÀ QUÂN ĐỘI ĐẾN CHỖ DIỆT VONG .

TRONG LÚC CHIẾN SỰ VẪN TIẾP DIỄN .
Việc lui binh về giữ chiến tuyến NAM BỘ như đã trình bày ở bài trước, để tiếp tục kháng chiến, Mà các Sư Đoàn 7 và 9 sẽ là chủ lực không tham chiến ở giai đọan đầu.

Các tàu chiến còn lại sẽ rút hết về Miền Nam. Quân Trung Cọng sẽ thừa thế bao vây và truy đuổi. Dần dà sẽ đến Hải Phận Phi Luật Tân, lúc nầy Hải Quân Phi buộc phải dự chiến.
Trận thế sẽ dằng dai ,

Quân Trung Cọng sẽ dồn hết lực lượng để cố hốt một mẽ lưới mà bắt được hai con cá mập ngoan cố.
Lúc nầy ta sẽ dự đoán phãn ứng của Quốc Tế 
Sự can thiệp chậm trể và ám muội hổ trợ của Hải Quân Quân Mỹ có thể xãy ra để mục đích cầm chân thế trận, thu hút tổng lực Hải Quân Trung Cọng vào tròng .

Hải Quân Pháp và Hải Quân Nhật áp trận vòng ngoài, cùng Hải Quân Úc, Hải Quân Ấn Độ và Thái Lan lược trận trong Biển Ấn Độ .
Có thể nói sự giao kết ngầm nếu có giữa Mỹ và Trung Cọng có thể xóa bỏ như thời kỳ Mỹ đã cam kết với Pháp ở Trận Điện Biên Phủ và Như vậy là thế cờ đã rõ, Hải Quân TC bị bao vây tứ phía sáu bề, Bọn Đại Hán sẽ ngàn năm ôm hận một thuở, 10 năm xây dựng để có một lực lượng hải quân hùng mạnh bây giờ chỉ là mây khói tan tành theo bọt nước .. Mỹ có mất thị trường Trung Hoa không? Dạ thưa KHÔNG, Nhân Dân Trung Hoa sẽ qua đó mà giựt sập chính quyền Bắc Kinh Cọng Sãn để thành lập một chính phủ mới không bóng dáng của hồn ma Các Mác - Lê Nin. Cũng như nước Nhật trước đây, tuy thua trận trong tay Hoa Kỳ, nhưng nhờ chính sách tài tình của tướng Mac ARTHUR mà đổi thù thành ân nhân, biến thành một đồng minh kinh tế của Mỹ. Như vậy Mỹ không mất Trung Quốc, mà có cả Thị Trường Đông Nam Châu Á cùng với Trung Quốc, Chính Sách Toàn cầu hóa gần như đã thực thi 2/3 trên toàn thế giới .

Kính thưa chư vị ,
Có người hỏi thế thì lực lượng công nhân Bôxít của Trung Cọng sẽ tính làm sao, không lẽ họ án binh bất động. Thưa không, Tướng LASAN của Pháp có nói , kẻ nào chiếm được Tây Nguyên, coi như nắm chắc phần thắng . 

Câu nói nấy ở thế kỹ trước, khi mà các loại hỏa tiển đạn đạo còn rất thô thiển, chúng ta chỉ cần hình thành thế bao vây kinh , không mua bán thức ăn với bọn chúng, triển khai phòng không để chống thả dù tiếp thế, ngăn chận lới thoát phá cách tập trung lực lượng của bọn chúng đánh xuống vùng biển Miền Trung, đó là cách Đoạt Sáo Cầm Hồ của Thượng Tương Trần Quang Khải khi xưa .

Lập lại các sao Nhị Hắc, Tam Bích tử khí, Ngũ Hoàng Thất Xích hung tợn, tuy là loại tử và sát tinh, nhưng trong vận kỳ Bát Bạch (từ năm 2004 đến năm 2023), các sao nầy đều lâm vào tình trạng thoát khí, chỉ hung bạo được một thuở một thì, chứ không kéo dài mãi được ..

ĐỂ TẠM KẾT THÚC BÀI VIẾT XIN NHẮC CÂU THƠ CỦA NGUYÊN SOÁI LÝ THƯỜNG KIỆT KHI ĐÁNH QUÂN TỐNG CỦA LÝ QUỲ Ở SÔNG NHƯ NGUYỆT 
NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ 
TUYỆT NHIÊN ĐINH PHẬN TẠI THIÊN THƯ

Kính thưa chư vị quạn tử hiền nhân,
Thời đại nầy đã văn minh tiến bộ, Nam Đế đây không phải là Minh Quân, mà xin hiểu là người lãnh đạo đất nước tài ba lổi lạc, thục thi chính sách công bằng bác ái, dân chủ toàn triệt ......


Huỳnh Ngọc Thương kính cẩn giãi đoán 
có sai trái xin hết lòng chỉ giáo, phúc lắm thay.
Xét cho cùng, Nếu Trung Cọng sụp đổ toàn diện qua trận chiến tranh nầy

No comments:

Post a Comment